Uitvaartvereniging Onderlinge Hulp Glanerbrug

 


Welkom op onze website.

Onze uitvaartvereniging bestaat al meer dan 100 jaar.

Op 7 maart 1903 werd in Glanerbrug het initiatief genomen een vereniging op te richten met als doel een fonds te vormen om bij een sterfgeval de mogelijkheid te bieden zorg te dragen voor een waardige uitvaart.

Dit initiatief is na ruim 100 jaar nog steeds levensvatbaar. Deze “dorpsvereniging” die het geld van de leden beheerde is reeds jaren in het stadium van een als een onderneming geleide uitvaartvereniging met meer dan 2000 leden in het hele land.

De rechtsvorm is “Onderlinge Waarborgmij en Coöperatieve Uitvaartvereniging” en staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nr. 06028520. Hoewel wij staan ingeschreven als een vereniging draagt het toch het karakter van een uitvaartverzekering. Het is dan ook o.a.de taak van het bestuur ervoor zorg te dragen dat er op ieder moment voldoende financiële middelen zijn om aan de huidige en toekomstige verplichtingen naar onze leden en hun nabestaanden te kunnen voldoen.

Het op peil houden van de financiële middelen (reserves) gebeurt door het bestuur in overleg met onze accountant en de belastingdienst.
Zoals u uit de voorwaarden kunt lezen kunnen, gezien de relatief lage contributiebedragen, niet alle uitvaartkosten als gevolg van uw lidmaatschap worden gedekt.

Een groot aantal leden heeft voor die niet gedekte uitvaartkosten een extra verzekering afgesloten. Hiervoor hebben wij een samenwerkingsverband met uitvaartverzekeringen Twenthe NV. in Enschede, die de mogelijkheid biedt voor bijverzekeringen.

Het huidige bestuur bestaat uit:

A. Kroeze (voorzitter)
H.J. Bakker-Voogsgeerd (secretaresse)
M. Nijboer-Knol.
J.A. Mekkelholt.
J.J. Stuivenberg.

 

 


Uitvaartvereniging
“ONDERLINGE HULP”
Glanerbrug

 

Postadres:
Postbus 6087,
7503 GB Enschede.

Kantooradres:
Gronausestraat 1273,
Glanerbrug.

Tel: 053-4611041

Bank 1: NL73INGB0665061455

Bank 2: NL40INGB0003121439

Email: onderlingehulpglanerbrug @hetnet.nl